Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza - mgr Roman Seta - n-l muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych

mgr Andrzej Czeczotko - n-l wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Błaszkiewicz Barbara - pomoc nauczyciela w klasie integracyjnej

       Czyplis Ewa - n-l religii, wychowawca świetlicy

mgr Ciżmowska Agnieszka - wych. oddziału przedszkolnego, terapia pedagogiczna

mgr Dorywalska Karolina - pomoc nauczyciela

mgr Durzyńska Iwona - n-l nauczania zintegrowanego

mgr Frąckiewicz Alicja - n-l matematyki, zajęcia rewalidacyjne

mgr Korab - Baj Łucja - n-l języka polskiego, biblioteka

mgr Kropidłowska Katarzyna - wych. oddziału przedszkolnego

mgr Krupa Beata - n-l przyrody, matematyki

mgr Mączyńska Izabela - n-l nauczania zintegrowanego 

mgr Motacka Anna - n-l języka niemieckiego, asystent nauczyciela

mgr Stanasiuk Danuta - n-l nauczania zintegrowanego

mgr Szkodzińska Agnieszka - n-l historii, zaj. rewalidacyjne, n-l wspomagający

mgr Wartman-Górawska Beata - pedagog szkolny

mgr Zofia Brzezicka - logopeda

dr Żurawska-Seta Ewa - n-l języka angielskiego, muzykoterapeuta

Pracownicy administracji:

 mgr inż. Anna Barcikowska - samodzielny referent

Pracownicy obsługi: 

Truchta Henryk - konserwator

Sokołowska Teresa - sprzątaczka

Szor Elżbieta - sprzątaczka

Michlewicz Ewa - pomoc nauczyciela