• Uchwała nr 31/2001 Zarządu Miasta i Gminy Kępice z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 13 poz. 74 z 1996r. z późn. zm. oraz art. 36a ust. 1, 2, 3, 8 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r. z późn. zm.) Zarząd Miasta i Gminy Kępice uchwala co następuje: Powierza Panu Romanowi Seta stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcinie na okres od 1 września 2001r. do 31 sierpnia 2006r.
  • Na podstawie art. 36a  ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Burmistrz Kępic powierzył Panu Romanowi Seta stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcinie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2006r. do 31 sierpnia 2011r.