Godziny pracy świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2009/2010

 semestr pierwszy